28 NİSAN 2019  DÜNYA  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ

28 NİSAN 2019  DÜNYA  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ

28 NİSAN 2019  DÜNYA  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ

Her gün dünya ölçeğinde 6.300 kişi, iş kazaları veya işle ilgili hastalıklar nedeniyle ölmektedir – yılda 2.3 milyondan fazla ölüm söz konusu-. Ayrıca yılda 317 milyon kaza meydana geliyor; bunlardan birçoğu işten uzun süreli devamsızlıklarla sonuçlanır. Bu sorunun insani maliyeti çok yüksektir ve düşük iş güvenliği ve sağlık uygulamalarının ekonomik yükünün her yıl küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 4’ü olduğu tahmin edilmektedir.

25 Eylül 2015’te kabul edilen Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, yoksulluğa son vermek, gezegeni korumak ve herkes için refah sağlamak için özel hedefleri olan küresel bir eylem planını kapsamaktadır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği verilerini  toplama ve kullanma kapasitesi de gündeme alınmıştır.

 İş Güvenliği ve Sağlığı Dünya Günü , 2003’ten bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl ayrı bir tema ile gündeme getirilmektedir.

Ulusal bir iş güvenliği ve sağlığı kültürü, hükümetlerin, işverenlerin ve çalışanların tanımlanmış haklar, sorumluluklar sistemi aracılığıyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için aktif olarak katılmaları için her düzeyde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkına saygı duyulan bir kültürdür.

28 Nisan Pazar, İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Günü ve aynı zamanda  İşçi Anma Günüdür. Dünya Günü işyerinde güvenliği ve sağlığı teşvik eder ve İşçi Anma Günü işle ilgili yaralanma veya hastalıktan ölenleri bir kez daha anarak önümüzdeki süreçte bu tür ölümlerin olmaması için çalışmaları gündeme taşır.

Bu yıl tema; “Güvenlik ve Sağlık için Gelecek” olarak belirlenmiş olup güvenli ve sağlıklı bir iş geleceği geliştirmenizi ve iş yerinizdeki geleceği planlamanızı gündeme getiriyor. Yeni teknolojiler ve çalışma biçimleri yeni riskler ve zorluklar doğurur ve ayrıca işleri daha güvenli hale getirme ve işyerinde yaralanmayı azaltma potansiyeline sahiptir.İşyerinde otomasyon, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve ilerlemeler ile internetin kullanımının artması gibi dijital teknolojiler daha yaygın hale geliyor ve bu da yeni sorunları beraberinde getiriyor.

Ne yazık ki gelişmiş ülkeler pek çok sorunu aşmış ve bu tür sorunların çözümü için uğraşırken bizler hala yüksekten düşme, maden kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmiş değiliz. Oysa çok kolay çözülebilecek sorunlar bunlar.

Biz bu yıl; İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya ve İşçi Anma Günü’nü tanıtmanızı tavsiye ediyoruz. En azından şunları yapabilirsiniz:

İşyerinizde Dünya Günü’nü tanıtın,

yerel işçilerin anma günü etkinliklerine katılın

sosyal medya yayınlarımızı paylaşın

sosyal medyada # worldWHSday2019 kullanın

İş yerinizde konuşmak üzere bir güvenlik uzmanı ve işyeri hekimine başvurun.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GÜNLER DİLEĞİYLE…

Turizm Sezonu Açılırken İSG ve Sağlık

Turizm Sezonu Açılırken İSG ve Sağlık

Turizm Sezonu Açılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bir Konu: İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Bölgemizde Nisan ayına girilmesiyle turizm sektöründe hareketlilik başlamış bulunmaktadır. Kimi tesisler açılmış kimileri açılma aşamasındadır. Peki; tüm hazırlıklarımız tamam diyebiliyor musunuz? Sezona girerken iş güvenliğini ihmal etmiş olmayın sakın!… Ya da bir kez daha mevcudu gözden geçirdiniz mi?
* Bir OSGB ile anlaşma yaptınız mı? 

* Oteliniz, pansiyonunuz ,restoranınız iş güvenliği açısından sezona hazır mı? Acil durumlara ilişkin planlarınız ne durumda? Yangına karşı önlemleriniz tamam mı? Mutfağınız, ve çalışanlarınız hijyen koşullarına uyuyor mu? Portör muayeneleri yapıldı mı? Yeterli sayıda İlkyardımcınız var mı? Elektrik donanımınız gözden geçirildi mi? Kaymalara, düşmelere karşı önlemler alındı mı? Çalışanlarınız kişisel koruyucu donanımlarında eksikler var mı? Havuz ve denizde güvenlik sorunları gözden geçirildi mi? Pek çok kişiyi işe aldınız gerekli talimatlar verildi, amaaa iş güvenliği eğitimleri tamamlandı mı? Eğitim sertifikaları verildi mi? Her şeyden öte çalışanlarınız yoğun tempoya ve stresle başa çıkmaya hazır mı? Turizm şirketleri, tur operatörleri, araç kiralama şirketleri sizler için de benzer şeyler söz konusudur; örneğin tur operatörleri araçlarınızın ve sürücülerinizin, teknelerinizin ve kaptanlarınızın, diğer personeliniz iş güvenliği açısından sezona hazır mı? Siz en iyisi bir kez daha düşünün ve iş güvenliği planlarınızı bir kez daha göz atın, mutlak bir şeyler eksik kalmıştır. Unuttuğunuz bir şeyler söz konusu olabilir.

GÜVENLİ BİR SEZON GEÇİRMEK İÇİN; ARAYIN, DANIŞIN… YARDIMCI OLALIM…

İlk Yardım Yenileme Eğitimi

İlk Yardım Yenileme Eğitimi

İlk Yardım Yenileme Eğitimi

17 – 25 Ocak tarihlerinde Milas Bodrum Havaalanında gerçekleşen İlkyardım Yenileme Eğitimi…

TAV Özel Güvenlik, HAVAŞ , TAV yer hizmetleri ve BTA yiyecek içecek hizmetleri firmalarına ait İlkyardımcıların belgelerini 3 yıllık süre ile yenilemiş bulunmaktayız.

Milas Bodrum Havaalanı İlkyardım Eğitimlerimiz Şubat ayı sonuna kadar devam edecektir.

Bilindiği gibi, İlkyardım yönetmeliği kapsamında Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde her 10 kişide 1 kişi, Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 15 kişide 1 kişi, Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ise 20 kişide 1 kişi İlkyardımcı bulundurma zorunluluğu vardır. İlkyardım Eğitimi sertifikaları 3 yıl geçerli olup, 3 yılın sonunda yenileme eğitimi alıp belgelerin yenilenmesi, bilgilerin tazelenmesi ve belge geçerliliğini kaybetmemesi için önemlidir. İlkyardım Öğren Hayat Kurtar…

Tüm İşletmelerin Dikkatine

Tüm İşletmelerin Dikkatine

Tüm İşletmelerin Dikkatine

Bilindiği gibi işyerleri tehlike sınıfına göre 3’e ayrılmaktadır. İşyerinde bulunması gereken İş güvenliği uzmanı sınıfı da farklılık göstermektedir. 2019 yılına kadar, C sınıfı İş güvenliği uzmanları Az tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, B sınıfı İş güvenliği uzmanları çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli İşyerlerine, A sınıfı İş güvenliği uzmanları da yine Çok Tehlikeli, tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerine bakabiliyordu.

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle C sınıfı İş güvenliği uzmanları yalnızca Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelere bakabilecekler.

A ve B sınıfı İş güvenliği uzmanları daha önce bakmakta olduğu tehlike sınıfında bulunan işyerlerine bakacaktır. 2020 yılana gelindiğinde ise B sınıfı İş güvenliği uzmanları sadece Tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerine bakacaktır. A sınıfı İş Güvenliği uzmanları ise bütün tehlike gruplarına dahil işyerlerine bakmaya devam edecektir.

Mevcut durum değişikliği ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Yeni bir açıklama gelene kadar 2019 yılından itibaren C sınıfı İş güvenliği uzmanları Tehlikeli işyerlerine bakamayacaktır.

Sağlık ve Emniyetli günler dileriz.

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin öneminin geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım eğitimi daha çok önem kazanıyor.

Öncelikle, ilk yardım eğitimlerine daha geniş katılımlar sağlanması gerektiğinin en önemli nokta olduğunu belirtelim. Ülkemizde çok az sayıda kişi, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapılabileceğini biliyor. Çoğu kişi gerek sürücü belgesi eğitimlerinde gerekse diğer eğitimlerde ilk yardım öğrenmiş olmasına rağmen, ülkemizde yaşanan kaza oranı sıklıklarını göz önünde bulundurduğumuzda, bilinçli ve kuralları iyi özümsemiş kişi sayısının yetersiz kaldığını görüyoruz.

İlk yardım konusunda dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise, ilk yardım uygulamalarının bu konuda gerekli eğitimi almış kişilerce yapılması gerektiği. Müdahale edilen hastanın durumunu iyileştirmek için bilinçsiz uygulamalardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Aksi takdirde, hasta iyileşmeden çok, kötüleşme ile yüz yüze kalabiliyor. Yapılabilecek en doğru hareket, hastaya ilk yardım alanında eğitimli bir bireyin gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi ve ardından ambulans ve sağlık personelinin gelişini beklemek.

İşte bu iki noktaya, ilk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesi ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması noktalarına uyulduğu takdirde ilk yardımın önemi daha iyi kavranabilecek. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek. Bu yüzden herkesi ilk yardım eğitimlerine davet ediyoruz!