BODRUM’UN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

İş yerinizde hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Riskleri profesyonellerle gözden geçirin. Deneyimli ekibimizle tanışmak için bizi şimdi arayın.

EGE TİM GRUP OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET POLİTİKASI

EGE TİM GRUP OSGB olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururuz.

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle hizmet kalitemizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Çalışanlarımız, müşterimiz ve faaliyetlerimizden etkilenen herkes İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarımızdan memnun olsa dahi, bu standardın daima yükseltilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve iş kazalarını önleme kültürünün yerleşmesi için çalışmayı,

Bütün İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz bir görev ve sorumluluk olarak kabul etmektedir.

İşyeri hekimi ve İş güvenliği Uzmanlığında deneyimli  kadromuzla 2013 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde Bodrum’daki çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİME DENİR?

İş yerlerinde iş akışının güvenlikli ve sağlıklı koşullarda gerçekleşmesini sağlamak için denetim ve uyarıları yapan, tedbirlerin alınmasını sağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenmiş gerekli eğitim, tecrübe ve resmi sertifikalara sahip kişilere İş Güvenliği Uzmanı denir.

Naz Bayram

İş Güvenliği Uzmanı, Egetim Grup

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri,
• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,
• Teknik öğretmenler,
• Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar,
• Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

BİR İŞ YERİ NE KADAR SÜRE İLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ ALMAK ZORUNDADIR?

Bir işyerinin alması gereken iş güvenliği uzmanlığı süresi çalışan sayısı ve işyerinizi tehlike sınıfı ile belirlenmektedir. Buna göre;
* İş yeriniz az tehlikeli sınıfta bulunuyorsa, kişi başı 10 dakika iş güvenliği uzmanlığı almanız gerekmektedir.
* İş yeriniz tehlikeli sınıfta bulunuyorsa, kişi başı 20 dakika iş güvenliği uzmanlığı almanız gerekmektedir.
* İş yeriniz çok tehlikeli sınıfta bulunuyorsa, kişi başı 40 dakika iş güvenliği uzmanlığı almanız gerekmektedir.

 

  • Az Tehlikeli Sınıf : 10 Dakika / Kişi Başı
  • Tehlikeli Sınıf : 20 Dakika / Kişi Başı
  • Çok Tehlikeli Sınıf : 40 Dakika / Kişi Başı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

* İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
* İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
* Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
* Eğitim Planı hazırlamak
* İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
* Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
* Risk Değerlendirmesi yapmak
* Acil Durum Planı hazırlamak
* Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
* İç Yönetmelik hazırlamak
* İş İzni Prosedürü hazırlamak
* Çalışma talimatları hazırlamak
* İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
* Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
* Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
* Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
* Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
* Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
* Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
* Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
* Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
* Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
* Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
* Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
* İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
* Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
* Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
* Yangın güvenliğini sağlamak

profesyonel hİzmete hazır olun.
ekİbİmİze merhaba deyİn!

Dilerseniz bizi hemen şimdi (0252) 382 82 28 no'lu numaramızdan arayın veya aşağıdaki iletişim formumuzu doldurun. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

7 + 1 =