Tüm İşletmelerin Dikkatine

Bilindiği gibi işyerleri tehlike sınıfına göre 3’e ayrılmaktadır. İşyerinde bulunması gereken İş güvenliği uzmanı sınıfı da farklılık göstermektedir. 2019 yılına kadar, C sınıfı İş güvenliği uzmanları Az tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, B sınıfı İş güvenliği uzmanları çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli İşyerlerine, A sınıfı İş güvenliği uzmanları da yine Çok Tehlikeli, tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerine bakabiliyordu.

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle C sınıfı İş güvenliği uzmanları yalnızca Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelere bakabilecekler.

A ve B sınıfı İş güvenliği uzmanları daha önce bakmakta olduğu tehlike sınıfında bulunan işyerlerine bakacaktır. 2020 yılana gelindiğinde ise B sınıfı İş güvenliği uzmanları sadece Tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerine bakacaktır. A sınıfı İş Güvenliği uzmanları ise bütün tehlike gruplarına dahil işyerlerine bakmaya devam edecektir.

Mevcut durum değişikliği ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Yeni bir açıklama gelene kadar 2019 yılından itibaren C sınıfı İş güvenliği uzmanları Tehlikeli işyerlerine bakamayacaktır.

Sağlık ve Emniyetli günler dileriz.