NEDEN YANGIN EĞİTİMİ ALMALISINIZ?

NEDEN YANGIN EĞİTİMİ ALMALISINIZ?

NEDEN YANGIN EĞİTİMİ ALMALISINIZ?

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ ;

Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikKapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre : 4 Saat (1 Saat Uygulama)

 

Kapsam

 • Neden yangın eğitimi
 • Yasal Mevzuat ve standartlar
 • Yangın farkındalığı
 • Yangın ve temel kavramlar
 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yanıcı maddeler
 • Yanma çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri
 • Yangının sebep olan etkenleri
 • Yangın türleri
 • Yangın yerindeki Tehlikeler
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 • Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri
 • Yangın ve İnsan davranışı
 • Yangın Acil Durum Planı
 • Yangın Acil Durum ekipleri

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar :

Temel yangın eğitimi almış her birey;

 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır
 • Algılama sistemlerini bilir,
 • Sabit söndürme sistemlerini bilir,
 • Yanmanın oluşumunu bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
 • İşletme toplanma bölgesini bilir,
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir,
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatır,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

Yangın Eğitimleri Dayanağı ;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Herhangi bir acil durum olduğunda, çalışanların tahliye işlemi sırasında neler yapması gerektiği,

Acil durum çıkış yönlerinin bilinmesi gerektiği,

Toplanma yerleri belirtilmişse bir düzen çerçevesi içerisinde toplanılması gerektiği, tahliye ekibi eğitiminin temel esaslarındandır.

Tahliye ekibi eğitimi, çalışan personelin yangın afetinde neler yapması gerektiği eğitimi,

Yönetmelik gereğince acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi,

Yangın tatbikatının detaylı olarak yapılması,

Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin detaylı olarak tespit edilmesi, tahliye ekibi eğitiminin temel bilgi esaslarını oluşturur.

Tahliye ekibi eğitimi, tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi ile başlar.

Tahliye sırasında, personelin görev dağılımının yapılması,

Binayı nereden terk edeceklerinin belirlenmesi,

Tatbikatın uygulamalı olarak yapılması,

Acil durum planının uygulamalı olarak yapılması,

Yapılan tatbikat sonrasında eksikliklerin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Tahliye ekibi eğitiminde,

İşletmelerde beklenmeden oluşabilen, insan sağlığını, çalışma şartlarını, maddi varlıkları olumsuz etkileyecek tehlikelerle karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek, alınacak tedbirleri öğrenmek, müdahale ekiplerini belirlemek amacı ile tahliye ekibi eğitimi düzenlenir.

Acil durum koordinatörünün doğru yönlendirilmesi ile bölgeye intikal eden ekip, itfaiye gelene kadar yangını söndürme çalışmaları yapmalıdır.

İçeride mahsur kalan insanlar ya da malzeme varsa tahliye ekibi acil olarak, doğru yönlendirme yapmalı, kişileri ya da özel evrakları vs. kurtarma çalışması yapmalıdır.

Kurtarılan kişiler dışarıya çıkarılmalıdır, acil durum sinyali verildiğinde acil ambulans hattı aranmalı, içeride kalan insanlar için ise kişileri içeriden kurtaracak yardım desteği alınmalıdır.

Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tüm detaylar anlatılmalı, ayrıntılar atlanmamalıdır. Acil durum anında nelerin yapılması gerektiği, kişi yada kuruluşu tehdit altına alacak davranışlardan kaçınılması gerektiği de detaylı olarak belirtilmelidir.

Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tahliye ekibinin her şeyi çok iyi bilmesi gerektiğini, yapacağı ufacık bir hatanın kişinin hayatına maal olabileceğini de bilmesi gerekir.

 

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

İşe Giriş Sağlık Raporunda istenen Tetkikler nasıl ve neden yapılmalıdır?

İşe giriş sağlık raporunda istediğimiz tetkikler yapılan işin niteliğine göre değişmektedir. İşyerleri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, Tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. Her Sınıfta ve sektörde istediğimiz sağlık tetkikleri değişmektedir.

Örneğin; Araç şoförü olarak işe alınacak bir kişiden Göz muayenesi isterken, Akaryakıt satışında çalışacak bir kişidende kanda kurşun istediğimiz tetkiklerden biridir. Aynı şekilde şantiyede çalışacak bir kişiden ekg testi istenmektedir.

Genel olarak ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ;

Pa Akciğer grafisi;

Verem TÜBERKÜLOZ VB. HASTALIKLARI TEŞHİS ETMEK İÇİN AKCİĞERLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLEREK RADYOLOJİ Uzmanı tarafından raporlanır ve İşyeri hekiminize sunulur.

Odyo İşitme Testi;

Özellikle üretim yapan gürültülü işlerde çalışanlardan ve işe girişte çalışanın işittiği ses seviyesini ölçmek için yapıluır. İştime kaybı olan çalışan gürültülü bir işte çalışıyor ve gürültü seviyesi azaltılamıyorsa ise kulaklık vb. kişisel koruyucu donanım kullanılmalı yada yaptığı iş değiştirilmelidir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT);

Akciğerlerin etkinliğini ölçmek için yapılıur. Nefes darlığı, Koah, Astım hastılıkları gibi solunum yolu rahatsızlarını teşhis etmek için solunum fonksiyon testi yapılır.

TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM);

Kandaki lökosit sayısı ve çeşitli parametrelere bakılarak çalışanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Tam kan sayımı ile anemi (kansızlık) kanda enfeksiyon, lösemi dahil bir çok hastalık tespit edilir.

EKG; Ekg çekimi sayesinde kalbin çalışması ve ritim bozuklujkları var ise tespit edilmektedir.

Portör Muayenesi : Gıda ve Su sektöründe çalışanlar insana temas eden ürünlerin hazırlanması paketrlenmesi vb. işlerde çalışanlardan burun boğaz ve gaita kültürü alınarak mikroskobik ortamda incelenerek bulaçı hastalıklar yöünden değerlendirilir.

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

HİJYEN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hayatımızın en önemli  kavramlarından biri de hijyendir .Peki Hijyen nedir ?
Arınmak ve sağlığımızı  korumak amaçlı alınan tedbirler ,uygulamalar ,alınan temizlik önemlerinin tümü hijyen kavramını tanımlar.
Çocuk yaşlarımızdan itibaren öğretilen ,gözetilen hijyen temizlik uygulamaları; bireyin  kendisini bilmesinden itibaren  yaşamı boyunca sürdürmesi gereken  bir eylemdir. Hijyen temizliği alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir.
Sadece kirlenen yer görüldüğü zaman  temizleme eylemi yapmak yeterli değildir.Örneğin yemek yemeden önce muhakkak ellerin yıkanması gerekir. Gündelik temizlikler  gözle görünen kirlerin temizlenmesi değildir.
Su ve sabun olmadan temizlik olmaz .Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda hijyen denilince direk en çok kullanılan iki malzemenin başında su ve sabun gelmektedir.
Özetle hijyen insanların kendini , daha sonra başkaların sağlığını korumak amaçlı aldığı önemlerdir.
Hijyene önem verdiğimiz takdirde gözle görülmeyen bakterilerden kurtulmuş oluruz.
Bu anlamda hijyene  her zaman dikkat edilmesi gerekir . Temizlik kuralları artık gelişen toplumumuz ile birlikte de  artmaktadır.
Hijyen sadece evimizde değil bulunduğumuz iş ortamı ,kurum ve kuruluşlar hatta gittimiz alışveriş  merkezleri gibi yerlerde daha da çok önemli  olmalıdır.
Hijyen kurallarına uygulayan bir kuruluş ilk etapta hemen fark edilir. Hijyen konusuna dikkat eden kurum ve kuruluşlar yada otel işletmeleri veya benzer yerler  sırf hijyen konusu nedeniyle daha çok alıcı çektiği kanıtlanmış bir durumdur.
Sağlıklı bir gelecek  için Hijyeninize önem verin ve hijyeninizden asla vazgeçmeyin …