28 NİSAN 2019  DÜNYA  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ

Her gün dünya ölçeğinde 6.300 kişi, iş kazaları veya işle ilgili hastalıklar nedeniyle ölmektedir – yılda 2.3 milyondan fazla ölüm söz konusu-. Ayrıca yılda 317 milyon kaza meydana geliyor; bunlardan birçoğu işten uzun süreli devamsızlıklarla sonuçlanır. Bu sorunun insani maliyeti çok yüksektir ve düşük iş güvenliği ve sağlık uygulamalarının ekonomik yükünün her yıl küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 4’ü olduğu tahmin edilmektedir.

25 Eylül 2015’te kabul edilen Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, yoksulluğa son vermek, gezegeni korumak ve herkes için refah sağlamak için özel hedefleri olan küresel bir eylem planını kapsamaktadır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği verilerini  toplama ve kullanma kapasitesi de gündeme alınmıştır.

 İş Güvenliği ve Sağlığı Dünya Günü , 2003’ten bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl ayrı bir tema ile gündeme getirilmektedir.

Ulusal bir iş güvenliği ve sağlığı kültürü, hükümetlerin, işverenlerin ve çalışanların tanımlanmış haklar, sorumluluklar sistemi aracılığıyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için aktif olarak katılmaları için her düzeyde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkına saygı duyulan bir kültürdür.

28 Nisan Pazar, İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Günü ve aynı zamanda  İşçi Anma Günüdür. Dünya Günü işyerinde güvenliği ve sağlığı teşvik eder ve İşçi Anma Günü işle ilgili yaralanma veya hastalıktan ölenleri bir kez daha anarak önümüzdeki süreçte bu tür ölümlerin olmaması için çalışmaları gündeme taşır.

Bu yıl tema; “Güvenlik ve Sağlık için Gelecek” olarak belirlenmiş olup güvenli ve sağlıklı bir iş geleceği geliştirmenizi ve iş yerinizdeki geleceği planlamanızı gündeme getiriyor. Yeni teknolojiler ve çalışma biçimleri yeni riskler ve zorluklar doğurur ve ayrıca işleri daha güvenli hale getirme ve işyerinde yaralanmayı azaltma potansiyeline sahiptir.İşyerinde otomasyon, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve ilerlemeler ile internetin kullanımının artması gibi dijital teknolojiler daha yaygın hale geliyor ve bu da yeni sorunları beraberinde getiriyor.

Ne yazık ki gelişmiş ülkeler pek çok sorunu aşmış ve bu tür sorunların çözümü için uğraşırken bizler hala yüksekten düşme, maden kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmiş değiliz. Oysa çok kolay çözülebilecek sorunlar bunlar.

Biz bu yıl; İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya ve İşçi Anma Günü’nü tanıtmanızı tavsiye ediyoruz. En azından şunları yapabilirsiniz:

İşyerinizde Dünya Günü’nü tanıtın,

yerel işçilerin anma günü etkinliklerine katılın

sosyal medya yayınlarımızı paylaşın

sosyal medyada # worldWHSday2019 kullanın

İş yerinizde konuşmak üzere bir güvenlik uzmanı ve işyeri hekimine başvurun.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GÜNLER DİLEĞİYLE…