İlk Yardım Yenileme Eğitimi

İlk Yardım Yenileme Eğitimi

İlk Yardım Yenileme Eğitimi

17 – 25 Ocak tarihlerinde Milas Bodrum Havaalanında gerçekleşen İlkyardım Yenileme Eğitimi…

TAV Özel Güvenlik, HAVAŞ , TAV yer hizmetleri ve BTA yiyecek içecek hizmetleri firmalarına ait İlkyardımcıların belgelerini 3 yıllık süre ile yenilemiş bulunmaktayız.

Milas Bodrum Havaalanı İlkyardım Eğitimlerimiz Şubat ayı sonuna kadar devam edecektir.

Bilindiği gibi, İlkyardım yönetmeliği kapsamında Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde her 10 kişide 1 kişi, Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 15 kişide 1 kişi, Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ise 20 kişide 1 kişi İlkyardımcı bulundurma zorunluluğu vardır. İlkyardım Eğitimi sertifikaları 3 yıl geçerli olup, 3 yılın sonunda yenileme eğitimi alıp belgelerin yenilenmesi, bilgilerin tazelenmesi ve belge geçerliliğini kaybetmemesi için önemlidir. İlkyardım Öğren Hayat Kurtar…

Tüm İşletmelerin Dikkatine

Tüm İşletmelerin Dikkatine

Tüm İşletmelerin Dikkatine

Bilindiği gibi işyerleri tehlike sınıfına göre 3’e ayrılmaktadır. İşyerinde bulunması gereken İş güvenliği uzmanı sınıfı da farklılık göstermektedir. 2019 yılına kadar, C sınıfı İş güvenliği uzmanları Az tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, B sınıfı İş güvenliği uzmanları çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli İşyerlerine, A sınıfı İş güvenliği uzmanları da yine Çok Tehlikeli, tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerine bakabiliyordu.

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle C sınıfı İş güvenliği uzmanları yalnızca Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelere bakabilecekler.

A ve B sınıfı İş güvenliği uzmanları daha önce bakmakta olduğu tehlike sınıfında bulunan işyerlerine bakacaktır. 2020 yılana gelindiğinde ise B sınıfı İş güvenliği uzmanları sadece Tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerine bakacaktır. A sınıfı İş Güvenliği uzmanları ise bütün tehlike gruplarına dahil işyerlerine bakmaya devam edecektir.

Mevcut durum değişikliği ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Yeni bir açıklama gelene kadar 2019 yılından itibaren C sınıfı İş güvenliği uzmanları Tehlikeli işyerlerine bakamayacaktır.

Sağlık ve Emniyetli günler dileriz.

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin öneminin geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım eğitimi daha çok önem kazanıyor.

Öncelikle, ilk yardım eğitimlerine daha geniş katılımlar sağlanması gerektiğinin en önemli nokta olduğunu belirtelim. Ülkemizde çok az sayıda kişi, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapılabileceğini biliyor. Çoğu kişi gerek sürücü belgesi eğitimlerinde gerekse diğer eğitimlerde ilk yardım öğrenmiş olmasına rağmen, ülkemizde yaşanan kaza oranı sıklıklarını göz önünde bulundurduğumuzda, bilinçli ve kuralları iyi özümsemiş kişi sayısının yetersiz kaldığını görüyoruz.

İlk yardım konusunda dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise, ilk yardım uygulamalarının bu konuda gerekli eğitimi almış kişilerce yapılması gerektiği. Müdahale edilen hastanın durumunu iyileştirmek için bilinçsiz uygulamalardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Aksi takdirde, hasta iyileşmeden çok, kötüleşme ile yüz yüze kalabiliyor. Yapılabilecek en doğru hareket, hastaya ilk yardım alanında eğitimli bir bireyin gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi ve ardından ambulans ve sağlık personelinin gelişini beklemek.

İşte bu iki noktaya, ilk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesi ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması noktalarına uyulduğu takdirde ilk yardımın önemi daha iyi kavranabilecek. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek. Bu yüzden herkesi ilk yardım eğitimlerine davet ediyoruz!

 

NEDEN YANGIN EĞİTİMİ ALMALISINIZ?

NEDEN YANGIN EĞİTİMİ ALMALISINIZ?

NEDEN YANGIN EĞİTİMİ ALMALISINIZ?

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ ;

Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikKapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre : 4 Saat (1 Saat Uygulama)

 

Kapsam

 • Neden yangın eğitimi
 • Yasal Mevzuat ve standartlar
 • Yangın farkındalığı
 • Yangın ve temel kavramlar
 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yanıcı maddeler
 • Yanma çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri
 • Yangının sebep olan etkenleri
 • Yangın türleri
 • Yangın yerindeki Tehlikeler
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 • Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri
 • Yangın ve İnsan davranışı
 • Yangın Acil Durum Planı
 • Yangın Acil Durum ekipleri

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar :

Temel yangın eğitimi almış her birey;

 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır
 • Algılama sistemlerini bilir,
 • Sabit söndürme sistemlerini bilir,
 • Yanmanın oluşumunu bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
 • İşletme toplanma bölgesini bilir,
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir,
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatır,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

Yangın Eğitimleri Dayanağı ;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Herhangi bir acil durum olduğunda, çalışanların tahliye işlemi sırasında neler yapması gerektiği,

Acil durum çıkış yönlerinin bilinmesi gerektiği,

Toplanma yerleri belirtilmişse bir düzen çerçevesi içerisinde toplanılması gerektiği, tahliye ekibi eğitiminin temel esaslarındandır.

Tahliye ekibi eğitimi, çalışan personelin yangın afetinde neler yapması gerektiği eğitimi,

Yönetmelik gereğince acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi,

Yangın tatbikatının detaylı olarak yapılması,

Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin detaylı olarak tespit edilmesi, tahliye ekibi eğitiminin temel bilgi esaslarını oluşturur.

Tahliye ekibi eğitimi, tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi ile başlar.

Tahliye sırasında, personelin görev dağılımının yapılması,

Binayı nereden terk edeceklerinin belirlenmesi,

Tatbikatın uygulamalı olarak yapılması,

Acil durum planının uygulamalı olarak yapılması,

Yapılan tatbikat sonrasında eksikliklerin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Tahliye ekibi eğitiminde,

İşletmelerde beklenmeden oluşabilen, insan sağlığını, çalışma şartlarını, maddi varlıkları olumsuz etkileyecek tehlikelerle karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek, alınacak tedbirleri öğrenmek, müdahale ekiplerini belirlemek amacı ile tahliye ekibi eğitimi düzenlenir.

Acil durum koordinatörünün doğru yönlendirilmesi ile bölgeye intikal eden ekip, itfaiye gelene kadar yangını söndürme çalışmaları yapmalıdır.

İçeride mahsur kalan insanlar ya da malzeme varsa tahliye ekibi acil olarak, doğru yönlendirme yapmalı, kişileri ya da özel evrakları vs. kurtarma çalışması yapmalıdır.

Kurtarılan kişiler dışarıya çıkarılmalıdır, acil durum sinyali verildiğinde acil ambulans hattı aranmalı, içeride kalan insanlar için ise kişileri içeriden kurtaracak yardım desteği alınmalıdır.

Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tüm detaylar anlatılmalı, ayrıntılar atlanmamalıdır. Acil durum anında nelerin yapılması gerektiği, kişi yada kuruluşu tehdit altına alacak davranışlardan kaçınılması gerektiği de detaylı olarak belirtilmelidir.

Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tahliye ekibinin her şeyi çok iyi bilmesi gerektiğini, yapacağı ufacık bir hatanın kişinin hayatına maal olabileceğini de bilmesi gerekir.

 

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

İşe Giriş Sağlık Raporunda istenen Tetkikler nasıl ve neden yapılmalıdır?

İşe giriş sağlık raporunda istediğimiz tetkikler yapılan işin niteliğine göre değişmektedir. İşyerleri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, Tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. Her Sınıfta ve sektörde istediğimiz sağlık tetkikleri değişmektedir.

Örneğin; Araç şoförü olarak işe alınacak bir kişiden Göz muayenesi isterken, Akaryakıt satışında çalışacak bir kişidende kanda kurşun istediğimiz tetkiklerden biridir. Aynı şekilde şantiyede çalışacak bir kişiden ekg testi istenmektedir.

Genel olarak ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ;

Pa Akciğer grafisi;

Verem TÜBERKÜLOZ VB. HASTALIKLARI TEŞHİS ETMEK İÇİN AKCİĞERLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLEREK RADYOLOJİ Uzmanı tarafından raporlanır ve İşyeri hekiminize sunulur.

Odyo İşitme Testi;

Özellikle üretim yapan gürültülü işlerde çalışanlardan ve işe girişte çalışanın işittiği ses seviyesini ölçmek için yapıluır. İştime kaybı olan çalışan gürültülü bir işte çalışıyor ve gürültü seviyesi azaltılamıyorsa ise kulaklık vb. kişisel koruyucu donanım kullanılmalı yada yaptığı iş değiştirilmelidir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT);

Akciğerlerin etkinliğini ölçmek için yapılıur. Nefes darlığı, Koah, Astım hastılıkları gibi solunum yolu rahatsızlarını teşhis etmek için solunum fonksiyon testi yapılır.

TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM);

Kandaki lökosit sayısı ve çeşitli parametrelere bakılarak çalışanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Tam kan sayımı ile anemi (kansızlık) kanda enfeksiyon, lösemi dahil bir çok hastalık tespit edilir.

EKG; Ekg çekimi sayesinde kalbin çalışması ve ritim bozuklujkları var ise tespit edilmektedir.

Portör Muayenesi : Gıda ve Su sektöründe çalışanlar insana temas eden ürünlerin hazırlanması paketrlenmesi vb. işlerde çalışanlardan burun boğaz ve gaita kültürü alınarak mikroskobik ortamda incelenerek bulaçı hastalıklar yöünden değerlendirilir.